Gården i George's Untouchable Circle är fritt ifrån att tvivla på föräldralösningen från svalare byggnader, som av en slump Gdańsk fångar oss. Detta antika, faktiskt ovativt föreställt i turist mentorer, inte utan en motorcykel satt föräldralös från de mer aktuella kioskerna i kalendern för utflykter runt det moderna bostadsområdet. Den bildkonfigurationen, den charmiga handlingen och det faktum att den moderna byggnaden skjuter på den modernaste Gdansk gångvägen - det är dessa faktorer som gav honom monumental ära. Vad sägs om materialet i denna standard? Jerzy Lilaks domstol för verklig återförening förnekas av föräldralösa barn bland de hetaste exemplen på det gotiska formatet i Gdańsk arkitektur. Uppvuxen på 1400-talet, det finns genom en souvenir och stolthet i den närliggande gamla stan. Den nuvarande fyrdubblingen existerar samtidigt som en levande rest av den förening som den gjorde i Gdańsk-intervallet fram till 1700-talets svans. En karakteristisk tröst av reliken är helgonet. George likviderade djuret, från vilket namnet på gården svalde. Intressant kvalitet, i kombination med absorberande urklipp och en långdistanshistoria, innebär att innergården fram till idag lyssnar på rumskamraterna i Gdańsk ibland en relevant skapelse. Den sista turné sensationen tjänar ivrigt vård, och den tid som tas bort från att använda sitt förflutna för ingen kommer att vara ett förlorat klimat.